top of page

«Dr gleitigscht Diessbacher» 2019

Zahle & Fakte

  • 125 Amäudigä

  • Meh aus 260 Mönsche am Alass

Ranglischte 

GD19

Impressione

Sprint & 1000m Louf

Podeschtplätz

bottom of page